Basisschool De Schakel Woerden

OV & MR

De Oudervereniging (OV)

De Oudervereniging (OV) wordt gevormd door alle ouders van de op de locatie ingeschreven leerlingen. De OV wil graag meedenken, adviseren en meewerken met de school en het team!

De belangrijkste taken zijn dan ook:
Het coördineren en organiseren van activiteiten, vaak door middel van commissies.
Klankbord zijn voor de (oudergeleding) van de Medezeggenschapsraad. Er is regelmatig overleg tussen MR en Oudervereniging.
Het bankrekeningnummer van de OV: NL68ABNA0615730795

IMG 0652          IMG 1371

 
De Medezeggenschapsraad (MR)

“PASSIE VOOR LEREN” is de visie van de SKSWW.

De medezeggenschapsraad draagt bij aan de visie van de SKSWW door samen te werken aan goed schoolbeleid. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan een school. Het schoolteam verzorgt het onderwijs.
De directie van de school zet in eerste instantie de beleidslijnen uit. Ouders en team voelen zich bij dit beleid betrokken. Meedenken en meebeslissen daarin geeft meerwaarde. Daarvoor is een officieel orgaan in het leven geroepen: de medezeggenschapsraad.

 

© 2017 de Schakel - Realisatie Buro210