Basisschool De Schakel Woerden

Zorgplicht veiligheid op school

Per 1 augustus 2015 zijn scholen verplicht zich te verantwoorden over hun beleid rondom de veiligheid. Onder veiligheid wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. 

Jaarlijks monitoren wij de veiligheid en welbevinden van leerlingen op de Schakel. Hierbij maken wij gebruik van de vragenlijsten uit onze instrumenten ‘Integraal’ en ‘Zien’. Het eerste instrument wordt door leerlingen, ouders en teamleden ingevuld. Het tweede instrument vullen de groepsleerkrachten in. Eén keer in de vier jaar wordt de Arbo catalogus ingevuld en besproken met de Arbodienst.

De directeur van de Schakel draagt zorg voor het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten. 

Op de Schakel hanteren wij een aantal documenten en protocollen rondom veiligheid.

  • Een door de stichting school en veiligheid ontwikkeld digitaal veiligheidsplan. Dit is een levend document welke wij jaarlijks actualiseren. Alle scholen van onze stichting Kalisto hanteren dit instrument. De resultaten van dit instrument zijn uitgangspunt voor ons bredere beleid rondom veiligheid. Het digitale veiligheidsplan is hier te downloaden.
  • Het document ‘Veiligheidsplan de Schakel’. In dit document gaan wij in op de praktische uitvoering van ons beleid rond het onderwerp veiligheid. Het veiligheidsplan de Schakel is hier te downloaden.
  • Ons pestprotocol. Dit protocol is hier in te zien.
  • In februari 2016 hopen wij het werkdocument ‘Een positief leef en leerklimaat op de Schakel’ af te ronden. Dit document is hier binnenkort in te zien.
© 2017 de Schakel - Realisatie Buro210