Basisschool De Schakel Woerden

Overblijven

Inleiding

Op de Schakel blijven regelmatig twee op de drie kinderen op school over. Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart op school kunnen achterlaten, ook tijdens de middagpauze. Voor de kinderen is het belangrijk dat ze het naar hun zin hebben en dat ze zich tijdens het overblijven ontspannen: dan kunnen ze fris aan het middagprogramma beginnen en duurt de dag voor hen niet te lang. In plaats van 'overblijven' spreken wij ook van 'Tussenschoolse opvang' (TSO). Overblijven is maatwerk en is ook incidenteel mogelijk.

Vrijwilligers begeleiden de kinderen bij het spelen en het eten van hun zelf meegebrachte lunch. Wilt u gebruik maken van de overblijf, dan kunt u uw kind opgeven via de coördinator Wilvan Rooijen: overblijvendeschakel@hotmail.com.

In ons werkplan staat beschreven hoe de tussenschoolse opvang van leerlingen van de Schakel in Woerden is geregeld. Het werkplan is hier te downloaden.

overblijvenWettelijke regelingen

In artikel 45 van de Wet op het Primair Onderwijs staat het volgende geformuleerd over het overblijven:

Overblijfmogelijkheid
Het bevoegd gezag stelt leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers. Het bevoegd gezag kan de overblijfmogelijkheid zelf organiseren. Indien leerlingen van de mogelijkheid bedoeld in de eerste volzin gebruik maken, draagt het bevoegd gezag zorg voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Op de Schakel wordt het overblijven geregeld door een groep ouders. Zij krijgen een vergoeding volgens de afspraken binnen onze stichting Kalisto.

overblijf2

Toegankelijkheid

Wij streven naar een betaalbare, laagdrempelige opvang waar alle kinderen en medewerkers zich welkom voelen. Dit wordt o.a. vormgegeven door:

  • de ouderbijdrage zo laag mogelijk en in verhouding met de geboden kwaliteit te houden;
  • ouders in de gelegenheid stellen om in contact te komen met de TSO co√∂rdinator en/ of TSO medewerkers.

 

 

© 2017 de Schakel - Realisatie Buro210