Basisschool De Schakel Woerden

Pestprotocol

Wat doen wij al?

Op de Schakel hebben wij er een aantal jaren geleden voor gekozen om meer te doen aan het voorkomen van pestgedrag. Door het geven van voorbeeldgedrag door leerkrachten, leren wij onze leerling om kritisch pestprotocolnaar zichzelf en zijn gedrag te kijken. In de groepen werken wij met de methode ‘PAD’, een leerplan op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. PAD staat voor Programma Alternatieve Denkstrategieën. Het is een van oorsprong Amerikaans preventieprogramma dat sinds een aantal jarenin Nederland wordt gebruikt op scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en scholen binnen een REC (Regionaal Expertise Centrum). Het schoolteam werkt aan de sociale competentie van onze leerlingen. PAD richt zich vooral op de preventie: door niet alleen aandacht te besteden aan gedrag dat wel of niet mag, maar ook systematisch en intensief aan de achterliggende normen en waarden, aan de gedachten en gevoelens van het kind zelf en van de andere betrokkenen, en aan verschillende manieren om problemen op te lossen, worden kinderen sociaal en emotioneel competenter.
De PAD lessen richten zich op vier aspecten van de sociale competentie:

  • zelfbeeld: hoe waardeer en zie ik mijzelf?
  • zelfcontrole: hoe stem ik mijn gedrag op mijn emoties af?
  • emoties: hoe ga ik om met de emoties van mijzelf en de ander?
  • probleemoplossingstrategieën: hoe kan ik op bevredigende wijze een probleem oplossen

Op de Schakel is de directeur de coördinator voor de sociale veiligheid. De Schakel heeft twee interne contactpersonen, die jaarlijks scholing volgen. Zij komen in de groepen om zich voor te stellen en om de kinderen aan te geven, dat zij kunnen komen praten over pesten en over gepest worden, indien zij dat niet met de eigen leerkracht willen doen. Bovendien hangt in de gang een brievenbus, waarin kinderen hun proble(e)m(en) kunnen posten. De interne contactpersonen kijken dagelijks in deze brievenbus en reageren adequaat op de inhoud. Kinderen kunnen altijd rekenen op een reactie.

Op de Schakel willen wij, dat er niet gepest wordt, maar ondanks al onze preventieve zorg en aandacht kan het voorkomen dat een kind systematisch door een ander kind of andere kinderen wordt gepest. Bij de aanpak van dit probleem is het pestprotocol een hulpmiddel voor de school.

Aanpak van pestgedrag is onderdeel van ons veiligheidsplan. Dit uitgebreide plan, inclusief pestprotocol, is in te zien en te downloaden onder de knop 'ÍNFORMATIE'. De Schakel wil zich  onderscheiden door verder te gaan dan het op papier zetten van maatregelen en protocollen op het gebied van pesten. Het denken en handelen van onze teamleden is ingegeven door onze missie dat sociale veilgheid voor kinderen de basis is om tot leren te komen. De aanwezigheid van een gevoel van sociale veilheid bij ouders en leerkrachten is overal in de Schakel aanwezig.

  pesten

 

 

 

 

 
 

© 2017 de Schakel - Realisatie Buro210