Basisschool De Schakel Woerden

Onze school

September 2016

Op de Schakel willen wij, dat de kinderen met plezier naar school komen, veel leren en dat onze ouders tevreden zijn. Onze leerresultaten zijn hoog en boven het landelijk gemiddelde. Wij werken volgens onze kwaliteitsagenda en borgen daarmee onze ambities. Wij evalueren onze resultaten volgens ons instrument 'Integraal'. Leerlingen, ouders, leerkrachten en directie reflecteren hierin hun bevindingen op de ontwikkelingen op de Schakel. Afgelopen schooljaar hebben wij een aantal documenten en protocollen actueel gemaakt. Deze zijn in te zien onder de button 'Informatie'. In ons veiligheidsplan verantwoorden wij ons over ons beleid rondom de sociale veiligheid op de Schakel. Wij hebben daarnaast een apart protocol rond pestgedrag.

Wij hebben op dit moment 220 kinderen verdeeld over acht groepen. Onder de button 'Actueel' vindt u de laatste ontwikkelingen op onze school.

Om uw kind aan te melden op onze school kunt u gebruik maken van ons e-mailadres: info@deschakelwoerden.nl of per telefoon: 0348-414801. De contactpersoon is Kirsten van Rooijen. Wij werken bij de aanmelding van uw kind volgens de afspraken binnen ons bestuur en ons samenwerkingsverband Passenderwijs. Een leerling wordt aangemeld na een gesprek met de directie van de school. Kunnen wij uw kind bieden wat uw kind nodig heeft en past uw kind in de toekomstige groep, zijn belangrijke vragen voor u, uw kind en de school. Ons uitgangspunt is om de groepsgrootte tot 30 leelringen te laten groeien.

Ons gebouw
De Schakel is op 1 januari 1972 opgericht en is even oud als de meeste woningen in het Staatsliedenkwartier. Op 100 meter van de school staat onze gymzaal. Deze gymzaal wordt door de gemeente Woerden beheerd.
Na de brand in 2002 is ons gebouw in 2004 geheel gerenoveerd opgeleverd. Ons gebouw bestaat uit negen leslokalen, een RT kamer, een kamer voor de IB'er, een directiekamer, een personeelsruimte, een keuken, een ruime hal en een mooie speelzaal voor de kleuters.

Onze schoolDe hal wordt gebruikt voor onderwijsactiviteiten, overblijven (TSO) en naschoolse opvang (BSO). De leslokalen zijn modern en zeer ruim van opzet en beschikken over digitale touchscreen schoolborden.
Onze speelplaatsen zijn verdeeld in een gedeelte voor de kleuters en een gedeelte voor de rest van de school. De groepen 3-4-5 spelen samen op een eigen tijdstip en dit geldt ook voor groep 6-7-8.
Team, conciërge en directie zorgen voor een gebouw dat er netjes uitziet en planmatig wordt bijgehouden.

 

Ons team

Naast onze groepsleerkrachten werken we met remedial teachers (RT), een internbegeleidster (IB), een vakleerkracht voor de gymlessen, een conciërge en een ouder die Spaanse les verzorgt. Een aantal ouders helpt ons bij leesgroepjes, bij creatieve vakken en bij groepjes kinderen met een extra onderwijsbehoefte. Er is een bijna gelijke verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke teamleden. In de schooljaargids zijn meer bijzonderheden te lezen over de organisatie van onze school.

Samenwerking
De Schakel heeft samen met basisschool de Wijde Blik in Kamerik een brinnummer. Voor het ministerie zijn wij één school. Inwebsite onze school de praktijk betekent dit voor ons, dat er twee locaties zijn, die ieder zoveel mogelijk zelfstandig werken. Waar kan, wordt van harte samengewerkt . De dagelijkse leiding in Kamerik is in handen van de locatie directeur Inge Aipassa.

Kalisto, boeiend basisonderwijs
De Schakel maakt deel uit van de scholenstichting Kalisto. Deze stichting is voortgekomen uit de SKSWW en bestaat uit 16 katholieke basisscholen.

Meer informatie over onze stichting is te vinden: www.kalisto-basisonderwijs.nl

© 2017 de Schakel - Realisatie Buro210