Basisschool De Schakel Woerden

Actief burgerschap

website4Actief burgerschap en sociale integratie maken onderdeel uit van onze identiteit en de manier hoe wij op de Schakel met elkaar omgaan en hoe wij naar 'buiten' kijken. Onze leerlingen groeien op in een samenleving waarin naast het koesteren van rechten ook je verantwoordelijkheid nemen en rekening houden met de ander belangrijk zijn. Opkomen voor onze democratische waarden, gekoppeld aan respect, veiligheid en vertrouwen horen in onze samenleving thuis. Hoe wij onze leerlingen voorbereiden op de toekomst in zo'n samenleving verantwoorden wij in ons document 'Actief burgerschap en sociale integratie'. Dit document is hier in te zien.

© 2017 de Schakel - Realisatie Buro210