Basisschool De Schakel Woerden

Informatie

Via de knop informatie kunnen de volgende categorien gekozen worden: 

  • Onze school: Achtergrondinformatie van Basisschool  de Schakel;
  • Pestprotocol: Een protocol waarin staat vermeld hoe KBS De Schakel eventueel pestgedrag bij kinderen aanpakt;
  • Cultuureducatieplan: In dit cultuureducatieplan beschrijven wij een logische integratie van dit leergebied in ons onderwijsaanbod;
  • Dyslexieprotocol: Niet bij alle leerlingen ontwikkelt het lezen zich even gemakkelijk;
  • Van groep 2 naar groep 3: Welke criteria gebruiken wij om de kinderen hierbij te volgen;
  • Overblijven: Hoe gaan wij om met de tussenschoolse opvang (het overblijven)
  • Handige websites: Een verzameling van links naar websites die gerelateerd zijn aan basisschool de Schakel. De links worden zo veel als mogelijk actueel gehouden;

 

 

© 2017 de Schakel - Realisatie Buro210