Basisschool De Schakel Woerden

Actueel

HET TEAM VAN DE SCHAKEL IN HET SCHOOLJAAR 16-17

Groep 1/2 A : José Daselaar en Ria Segers (woensdag)
Groep 1/2 B : Corry Schalkwijk en Jolanda Tourné (maandag en dinsdag)
Groep 3       : Lejanne de Pater en Marloes van der Hoeven (maandag, dinsdag, woensdag)
Groep 4       : Lilian Swinkels en Charlotte Gathier (woensdag)
Groep 5       : Conan Verhoeven
Groep 6       : Caroline van den Berg  en Jolanda Tourné (vrijdag)
Groep 7       : Mikel Severs
Groep 8       : Pim Kroon
RT               : Corry Schalkwijk (dinsdag en vrijdag mi)
IB/RT           : Kirsten van Rooijen (maandag- donderdag - vrijdag)
Gym            : Leon Pol (donderdag)
Conciërge   : Diana Houtman
Directie       : Wouter Bommel (alle dagen)

web14            web16

De Schakel, een veilige school. 

Een veilige school is een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Een school die kritisch naar zichzelf blijft kijken, en ervoor zorgt dat elk incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. In een cultuur waarin zowel leerlingen als medewerkers aan het denken worden gezet over hun houding en handelen en waarin hier open over wordt gepraat. 

Hoe werken wij op de Schakel aan een sociaal veilige school. 

  • Wij signaleren o.a. door het werken aan een veilig klasklimaat en te werken aan sociaal emotionele vorming.
  • Wij stimuleren o.a. door te observeren, te registreren en signalen van kinderen, ouders en leerkrachten te bespreken.
  • Wij pakken aan o.a. door het gebruik van ons schoolveiligheidsplan inclusief ons protocol rondom pesten.
  • Wij verwijzen door methodisch hulp op gang te laten komen volgens landelijke richtlijnen, bijvoorbeeld de meldcode huiselijk geweld. 

Iedereen op de Schakel zorgt voor een veilige omgeving 

Leerlingen en leraren brengen een groot deel van de week door op de Schakel. Daar doen de leerlingen niet alleen vakkennis en vaardigheden op. Het is ook de plek waar zij IMG 3179leeftijdsgenoten ontmoeten, kennismaken met de samenleving, met waarden, normen en omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms ook grenzen overschrijden. Voor iedereen moet de school een fijne plek zijn, waar het zowel psychisch als fysiek veilig is. Het creëren van een sociaal veilige school is een uitdaging voor leraren, leerlingen en ouders die elke dag terugkomt.
Om een school tot een sociaal veilige school te maken is een schoolbrede aanpak nodig waarbij verschillende partners samenwerken.
Onze leerlingen hebben taken en dragen verantwoordelijkheden om de Schakel sociaal veilig te houden. Zij werken graag samen en zorgen mede voor veilige en schone werkruimten. Onze leerlingen zijn zuinig op (school)materialen. 
Door hun ondersteunende houding zijn onze ouders naast voorbeeld voor de leerlingen ook van grote waarde voor het in stand houden van ons positief leer- en leefklimaat.
Onze leraren denken en handelen vanuit een collectieve ambitie om volgens afspraken, normen en waarden hun invulling te geven aan een sociaal veilige school. Zij worden hierbij ondersteund door de directie, die als speciale taak heeft het coördineren van anti-pestbeleid en het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten. 
Door samenwerking te zoeken met externe partners leren en verbeteren wij en kunnen wij rekenen op ondersteuning, ook bij eventuele interventies. 

Meer informatie is te lezen in ons Pestprotocol, in hoe wij omgaan met 'Burgerschap' en ons Veiligheidsplan. Onder de knop 'INFORMATIE' zijn deze documenten in te zien en te downloaden. 

Cito eindtoets 2016

De cijfers zijn bekend en plaatsen wij daarom op onze website. De scores zijn voor alle kinderen heel mooi.

Het schoolrapport voor de Schakel laat zien, dat wij ook dit schooljaar weer hoog gescoord hebben. Het landelijk gemiddelde geeft een score van 534,8. De Schakel heeft een score van 538,4.

De scores van deze Cito eindtoets geven een bevestiging, dat onze leerkrachten, in samenwerking met u, de ouders, het beste uit de kinderen halen wat betreft de cognitieve ontwikkeling. Daarnaast worden op gebieden als zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, creatief denken en zelfstandig werken goede resultaten bereikt. De kinderen van groep 8 kunnen met vertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs maken.   

  Vakanties schooljaar 2016 - 2017

 

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Paasweekend

Meivakantie

Hemelvaart

Pinksterweekend

Zomervakantie

17 oktober

26 december

27 februari

14 april

24 april

25 mei

 5 juni

10 juli

21 oktober

 6 januari

 3 maart

17 april

 5 mei

26 mei

 5 juni

18 augustus


Andere vrije momenten schooljaar 2016 – 2017

Vrijdag

Woensdag

Maandag

Donderdag

Vrijdag

Woensdag

Vrijdag

Vrijdag

Woensdag

Vrijdag

Vrijdag

14 oktober

26 oktober

5 december

22 december 

23 december

8 februari

24 februari

21 april

24 mei

 9 juni

 7 juli

Studiedag voor de leerkrachten, alle kinderen zijn vrij

Koeienmarkt

Sinterklaas om 12 uur zijn alle kinderen vrij.

Continurooster tot 14 uur i.v.m. Kerstviering vanaf 17.00 uur

De kerstvakantie begint voor alle kinderen om 12 uur

Studiedag voor de leerkrachten, alle kinderen vrij

Carnaval, om 12 uur zijn alle kinderen vrij

Koningsspelen voor alle kinderen tot 12 uur

Studiedag voor de leerkrachten, alle kinderen vrij

Fancy Fair, alle kinderen zijn om 12 uur vrij. Start om 16.30 uur

Om 12 uur begint de zomervakantie voor de hele school

                   

web12    web15    IMG 3151

         

 

 

                                                 

 

 

 

 

© 2017 de Schakel - Realisatie Buro210