Basisschool De Schakel Woerden

Welkom bij de Schakel

HET TEAM VAN DE SCHAKEL IN HET SCHOOLJAAR 16-17

Groep 1/2 A : José Daselaar en Ria Segers (woensdag)
Groep 1/2 B : Corry Schalkwijk en Jolanda Tourné (maandag en dinsdag)
Groep 3       : Lejanne de Pater en Marloes van der Hoeven (maandag, dinsdag, woensdag)
Groep 4       : Charlotte Gathier
Groep 5       : Conan Verhoeven
Groep 6       : Caroline van den Berg  en Jolanda Tourné (vrijdag)
Groep 7       : Mikel Severs
Groep 8       : Pim Kroon
RT               : Corry Schalkwijk (dinsdag en vrijdag mi)
IB/RT           : Kirsten van Rooijen (maandag- donderdag - vrijdag)
Gym            : Leon Pol (donderdag)
Conciërge   : Diana Houtman
Directie       : tijdelijk Kirsten van Rooijen


Hoe denkt u over de Schakel?

“Wat ik heel plezierig vind aan De Schakel is dat het team echt aandacht heeft voor en betrokken is bij de kinderen. De communicatie met de ouders is zorgvuldig en helder. Daarnaast is ook de betrokkenheid van de ouders erg groot. Als je als ouder een activiteit wilt begeleiden moet je je snel opgeven, anders loop je de kans dat er geen plek meer is. Iedereen helpt graag. Dat is mooi om te zien. Het “onderwijskundig klimaat” zoals ik dat als ouder ervaar is plezierig, ontspannen, ontwikkelingsgericht en betrokken. Het is fijn om te zien hoe de kinderen daarin opgroeien en zich ontwikkelen.”

Met vriendelijke groet,

Jan Veldhorst, voorzitter van de oudervereniging


Pesten en veiligheid op de Schakel

Wij werken zeer actief aan onderling respect en het voorkomen van pestgedrag. Als er iets gebeurt waardoor kinderen zich niet prettig voelen, wordt dit direct met alle betrokkenen besproken. Daarnaast leren kinderen zich proactief te gedragen. Dat betekent dat we onze leerlingen helpen om zichzelf twee vragen te stellen. Enerzijds "wat kan ik zelf doen om dit
soort situaties te voorkomen?" Anderzijds "hoe kan ik zelf deze situatie beïnvloeden in plaats van er alleen slachtoffer van te zijn?". Zo leren we kinderen om conflicten te voorkomen ofwel op te lossen en aan hun eigen weerbaarheid en communicatie te werken. Dit draagt bij aan een veilig klimaat waarin ieder kind zich met plezier kan ontwikkelen.
Ons veiligheidsplan en pestprotocol zijn in te zien onder de knop "Informatie".

               IMG 3428 klein                         IMG 3550 klein

Wat vinden onze leerlingen van de Schakel?
"De Schakel is een hele leuke school. De leraren geven goede uitleg en beschermen en troosten je als je het even moeilijk hebt. Ik heb veel geleerd en ging altijd met een lach naar school. Ik vond het jammer als ik ziek was en niet naar school kon. Ook zijn er veel leuke dingen te doen op het schoolplein."

"De Schakel is een superleuke school met veel leuke leraren. Als ze een nieuwe methode willen, bijvoorbeeld voor taal, mogen de kinderen eerst de nieuwe methode maken voor een voorproefje of die wel leuk is."

"Het is voor mij een speciale en leuke school. Je krijgt er veel kansen, ook al maak je fouten. Ze zeggen 'fouten maken mag op school' en daarmee hebben ze me gesteund."

"Het is een leuke en gezellige school, omdat je iedereen op school kent, doordat het niet zo groot is. Ook word je vanaf groep 1 tot 8 geholpen op je eigen niveau. Er is een hele grote speelplaats om je eigen hobby te doen onder en na school."

"Je wordt op de Schakel goed voorbereid op de middelbare school". 

"De Schakel is een top school. Ze helpen je goed en je leert er veel van. Het is een 5 sterren school!"

"De beste school is de Schakel! De leerkrachten zijn heel vriendelijk en behulpzaam. De school zelf is mooi en schoon. Als je onder schooltijd ziek wordt, wordt er goed voor je gezorgd."

Informatie voor nieuwe ouders voor de kleutergroepen.
Aanmelden van uw kind gebeurt na een persoonlijk gesprek op school. Wij vinden het prettig om persoonlijk kennis IMG 3051 kleinmet u te maken alvorens uw kind daadwerkelijk in te schrijven. Een afspraak maken gaat gemakkelijk: via de telefoon (0348414801), per mail (info@deschakelwoerden.nl) of u komt hiervoor op school langs. Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen wij iets over de school, kunt u uw vragen stellen en over uw verwachtingen praten. Ook lopen wij een rondje door de school. Het aanmeldingsformulier is te downloaden via onze website (onder de knop 'informatie') of is op school mee te nemen. Na de ontvangst van uw aanmeldingsformulier krijgt u binnen een week een schriftelijke bevestiging van ons: uw kind zit in ons administratiesysteem, wij houden een plaatsje voor uw kind vrij. Speciaal voor nieuwe ouders van kleuters hebben wij een mooi en overzichtelijk informatieboekje beschikbaar.

De schooltijden bij de kleuters 
Maandag, dinsdag en donderdag
8.30 – 12.00 en 13.15 – 15.15
Woensdag
8.30 – 12.15
Vrijdag
8.30 – 12.00

De Schakel heeft een aantal kerntaken:

 • Elke dag leren de kinderen
 • Het leervermogen helpen wij om te zetten in leerprestaties
 • De aanwezige talenten van de kinderen worden ontwikkeld
 • Onze kinderen leren zelfstandig te werken, door te zetten en leren te leren
 • Wij willen dat de kinderen later een actieve bijdrage kunnen geven aan een zich vernieuwende democratische samenleving met tolerantie, respect en empathie
 • Christelijke deugden dragen wij over aan de kinderen waarbij wij zoeken naar wat bindend kan zijn met verschillende religies en culturen 

Wij bereiken dit door:                                                                                     

 • Een haalbaar en gedegen programma voor de kinderen aan te bieden
 • Recht te doen aan de mogelijkheden van de kinderen
 • Op basis van analyse van resultaten hoge verwachtingen van de kinderen te hebben
 • Kinderen mede verantwoordelijk voor hun leerprestaties te leren zijn
 • Uitdagende doelen in leerprogramma en effectieve feedback in de les te formuleren
 • Betrokkenheid van de ouders thuis en op school te stimuleren
 • Een veilige ordelijke leer en werkomgeving te creëren met moderne hulpmiddelen
 • Collegialiteit en professionaliteit binnen het team te vragen

IMG 3390 kleinOp De Schakel leren wij samen, doen wij wat er toe doet. Wij kunnen dit niet alleen. Wij zijn trots op de open relatie met onze betrokken ouders en deskundige medezeggenschapsraad. Prettig is dat wij altijd kunnen rekenen op onze actieve oudervereniging en de professionele ondersteuning van het College van Bestuur en staf van de Scholenstichting Kalisto, boeiend basisonderwijs.

De Schakel is maatschappelijk betrokken 
Omdat zowel de ouders als het team het belangrijk vinden dat onze leerlingen zich tot actieve burgers ontwikkelen ondernemen wij met de kinderen een aantal activiteiten waar onder het sparen voor een goed doel. Sparen voor anderen, waarom doen we dat? Vanuit onze identiteit: geef om je naaste. Het heeft ook te maken met goed burgerschap, een onderwerp dat de laatste jaren  steeds meer in de belangstelling staat. Wij willen de kinderen hiervan bewust maken.
Op onze school sparen we samen voor een goed doel: Villa Pardoes. Villa Pardoes biedt écht een onvergetelijke gratis vakantie. Voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. Voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa's en oma's die dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten. Een gedeelte van de opbrengst van onze jaarlijkse fancy fair wordt door onze oudervereniging ook aan dit goede doel besteed.
villapardoes logo Nieuw def Pay off

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 de Schakel - Realisatie Buro210